Παράδοση νέου καταστήματος LIDL στην Πειραιώς για την AVAX

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς την κατασκευή μεταλλικής στέγης για το νέο κατάστημα LIDL στην Αθήνα. Η στέγη αποτελείται από έντεκα(11) δικτυώματα και έχει συνολικό βάρος 90tn.

φόρμα επικοινωνίας